УМОВИ І ПРАВИЛА ЗАМОВЛЕННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Договір публічної оферти
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://sv-club.com (далі – Сайт Виконавця), щодо надання Інформаційних послуг дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на наведених нижче умовах шляхом надання інформації, спрямованої на придбання Замовником спеціальних (значущих для Замовника) знань в результаті використання (особистого відвідування) Замовником на власний розсуд та бажання заходів, або надання Замовнику доступу до матеріалів раніше проведених заходів (в аудіо-, відео- або текстово- графічної форми) за встановлену плату.

1.2. Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, викладених нижче в цій Оферті.

1.3. Цей Публічний договір (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту здійснення Замовником оплати на користь Виконавця у спосіб, встановлений цією Офертою. Факт оплати послуг Виконавця також є підтвердженням з боку Замовника своєї право- та дієздатності, необхідної для укладання та дотримання умов цього Договору.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1. З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта – цей Публічний договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

Акцепт Оферти - повне та беззастережне ухвалення Оферти шляхом здійснення дій по 100% попередньої оплати Інформаційної послуги на користь Виконавця.

Виконавець – Фізична особа – підприємець Жосан Дмитро Олександрович або інша фізична чи юридична особу, яка має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти за дорученням ФОП Жосан Д.О.

Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

Сайт Виконавця – інтернет-сайт https://sv-club.com , який використовується Виконавцем на правах власності або інший ресурс, який Виконавець використовуватиме для надання послуг Замовнику згідно з Договором.

Інформаційні послуги– послуги (види та вартість яких зазначені на Сайті Виконавця) щодо надання персонального доступу Замовнику для участі у майбутніх спеціальних (значущих для Замовника) заходах у очному форматі (конференції, творчі зустрічі, семінари), а також щодо надання персонального доступу до офлайн-формату до матеріалам (в аудіо-, відео- або текстово-графічній формі), створеним на основі минулих заходів, та супутніх інформаційних послуг Виконавця у формі консультацій, за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення із закритим кодом, що забезпечує шифровану передачу даних через Інтернет, або консультаційних послуг у іншій формі. Форма та необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є відшкодування Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю.

3.2. Вартість кожного виду Інформаційної послуги вказується на сторінці оплати Сайту Виконавця. Даний договір на надання Інформаційних послуг вважається укладеним з моменту здійснення Замовником оплати на користь Виконавця у спосіб, встановлений п. 3.3. Оферти.

3.3. Платежі за цим договором здійснюється лише у безготівковій формі (за допомогою карток VISA або Mastercard) та лише через Сайт Виконавця (шляхом натискання кнопки «Сплатити» на сторінці оплати послуги).

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. Виконавець надає обмежений (персональний) доступ Замовнику до Інформаційних послуг за умови:

- наявності у Замовника не менше 2 книг, що рекламуються на Сайті Виконавця (даний факт Виконавець може перевіряти самостійно та на свій розсуд, через представників авторів відповідних книг, уповноважених здійснювати реалізацію їх книг );

- наявності оплати за відповідні послуги на Сайті Виконавця (даний факт Виконавець перевіряє самостійно через свою систему Інтернет-еквайрингу);

- подання Замовником заяви на отримання Інформаційних послуг (вважається поданим автоматично при ознайомленні та злагоді з цим договором, що, у свою чергу, підтверджується фактом здійснення оплати за відповідні послуги на Сайті Виконавця).

При цьому Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику у наданні Інформаційної послуги на підставі своїх додаткових критеріїв. У такому разі Виконавець зобов'язаний повністю повернути оплату Замовника протягом десяти календарних днів з дати її надходження на рахунок Виконавця.

4.2. Розмір, вид та спосіб оплати Інформаційних послуг визначено у розділі 3 цього договору.

4.3. Для участі в очному спеціальному заході Замовник повинен отримати від Виконавця попереднє запрошення (за допомогою електронної пошти не пізніше ніж за 3 календарні дні до запланованого заходу) та багаторазовий пропуск-квиток (може бути виданий особисто Замовнику представником Виконавця у день проведення очного заходу, але не пізніше, ніж 10 хвилин до початку).

4.4. Персональний доступ в онлайновому форматі до матеріалів (в аудіо-, відео- або текстово-графічній формі), створених на основі минулих заходів, Виконавець надає Замовнику протягом 3 робочих днів з дати оплати ним Інформаційних послуг.

4.5. Якщо протягом 3 робочих днів Замовник з тієї чи іншої причини не отримав доступу в офлайн форматі до архіву матеріалів, або не отримав запрошення на найближчий захід від Виконавця, йому необхідно звернутися за поясненнями до служби підтримки Виконавця на електронну адресу, вказану в розділ «Контакти».

4.6. Ця Оферта має силу акта про надання слуг. Після закінчення терміну дії Інформаційних послуг (зазначається в описі оплачуваної послуги на Сайті Виконавця) вони вважаються наданими у повному обсязі та не вимагають підписання відповідного акту.

4.7. Виконавець залишає за собою право самостійно визначати захід, на який запрошуватиме Замовника або матеріали, персональний доступ до яких матиме Замовник. На очних заходах заборонено Замовнику: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу учасників, провідних та організаторів, реклама товарів та послуг, нецензурні висловлювання та інші дії, спрямовані на зрив чи зниження ефективності заходу. При виявленні Виконавцем (або його представниками) факту порушення цієї заборони договір із Замовником може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку, без повного чи часткового повернення оплати, здійсненої таким Замовником раніше.

4.8. Використання Замовником інформації та матеріалів, одержаних в результаті отримання Інформаційних послуг, допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Замовника. Виконавець залишає за собою право розірвати договір із Замовником в односторонньому порядку у разі виявлення факту розповсюдження Замовником інформації, одержаної внаслідок отримання Інформаційних послуг, третім особам за плату або безоплатно. При цьому не провадиться повне або часткове повернення оплати, здійсненої раніше Замовником, який порушив вимоги цього пункту договору.

4.9. Надання Замовнику офлайн доступу до матеріалів заходів Виконавця можливе лише за умови наявності облікового запису в Google. Замовник несе відповідальність за конфіденційність пароля до такого облікового запису. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису в Google він зобов'язаний у найкоротші терміни (протягом 3 діб після виявлення) повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за електронною адресою, вказаною в розділі «Контакти».

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до матеріалів заходів Виконавця з використанням облікового запису Замовника в Google за умови дотримання умов цього договору.

5.2. Виконавець у процесі надання Інформаційної послуги у формі очного заходу бере на себе обов'язки щодо організації, технічного супроводу, запису та подальшого монтажу відеоматеріалу. Виконавець самостійно визначає матеріали, їх формат та період розміщення для перегляду Замовниками у режимі персонального офлайн доступу.

5.3. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.

5.4. Виконавець може змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи вказані зміни на своєму сайті. Такі зміни набудуть чинності у день їх публікації на Сайті Виконавця.

5.5. Виконавець має право перенести дату та час проведення очного заходу або скасувати його взагалі, повідомивши про це Замовника не пізніше ніж за 3 календарні дні до раніше анонсованої дати проведення.

5.6. Виконавець залишає за собою право розірвати договір із Замовником в односторонньому порядку у разі виявлення факту порушень, описаних у пунктах 4.7 та 4.8 цього договору. У цьому немає повне чи часткове повернення оплати, виробленої раніше Замовником - порушником.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе у процесі замовлення та оплати Інформаційних послуг. Замовник відповідає за достовірність такої інформації.

6.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою метою інформацію та матеріали, що стали йому доступними при отриманні Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.

6.3. Замовник зобов'язаний:

- підтримувати у справному технічному стані особистий комп'ютер та операційну систему для отримання офлайн доступу до матеріалів Виконавця;

- використовувати для офлайн доступу до матеріалів Виконавця свій Google - обліковий запис тільки з особистого комп'ютера. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Інформаційної послуги з причин, що не залежать від Виконавця (в т.ч. через невиконання Замовником пп. 6.1 та 6.3 цієї Оферти).

7. УМОВИ ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ

7.1 Замовник має право відмовитись від використання Інформаційних послуг. Для цього він зобов'язаний надіслати на адресу Виконавця відповідний лист (з описом причини відмови та зазначенням свого Прізвища, Ім'я, По-батькові) на електронну адресу, вказану в розділі «Контакти». Термін подання такого листа про відмову не може перевищувати 20 календарних днів із дати фактичної оплати Інформаційних послуг. За дотримання цих умов Виконавець зобов'язується повернути протягом 10 календарних днів оплату Замовнику в повному розмірі на той же рахунок, з якого він робив оплату. Листи-заяви про відмову від Інформаційних послуг, що надходять від Замовників через 21 та більше календарних днів, Виконавцем не розглядаються, а кошти таким Замовникам не повертаються.

7.2. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця та за доведеністю зазначеної обставини.

7.3. Усі претензії щодо якості Інформаційної послуги, що надається, повинні надсилатися Замовником на адресу Виконавця за допомогою листа на електронну адресу, вказану в розділі «Контакти». Строк розгляду претензії(ів) Замовника Виконавцем становить 10 (десять) календарних днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про повернення коштів) з дати надходження претензії на адресу Виконавця, після якого Виконавцем приймається одне з 2 рішень: 1) про незгоду з претензією та про відмову у поверненні коштів, або 2) про згоду з претензією та про задоволення вимоги про повернення коштів.

7.4. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення коштів Замовнику останньому зараховуються кошти на ту банківську картку, на яку Замовник оплачував відповідне замовлення. Виконавець має право використовувати інший спосіб повернення оплати Замовнику, оперативно повідомивши останнього про це (у день прийняття такого рішення) та запросивши необхідні реквізити.

7.5. Кошти зараховуються на рахунок Замовника в строк до 10 календарних днів з дати прийняття Виконавцем рішення про повернення або з дати отримання від Замовника необхідних реквізитів (якщо обрано спосіб повернення за реквізитами рахунку Замовника). Фінансовий документ, що підтверджує внесення коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язку щодо повернення коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов'язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до відповідних судових органів.

8.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та норм цього договору.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, заворушення та інші протиправні дії.

9.2. Термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли форс-мажорні обставини та їх наслідки.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше трьох місяців, сторони в найкоротший термін повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.

10.2. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.

10.3. До цього договору застосовується законодавство України.